Aquest és el Museu Martorell, el primer edifici de la ciutat que es va concebre per ser un museu públic. D’estil neoclàssic es va construir el 1882 al Parc de la Ciutadella i formava part d’un projecte més ambiciós. ANNA OMEDES, directora del Consorci del Museu de Ciències Naturals “Es va construir el Museu Martorell i hi han molts altres elements de caràcter cientific, hi ha l'Hivernacle, hi ha l'Umbracle. Es va tenir una idea molt moderna per a aquell moment, que era fer un parc públic que fos un pulmó per a la ciutat i de fet la idea era tan moderna que inclús aquest parc se li va donar com un caire científic.” Els edificis i altres elements distribuïts per tota la zona mostren que el Parc de la Ciutadella es va projectar com un parc científic. El Castell dels Tres Dragons, que durant l’Exposició Universal va ser restaurant, ha tingut diverses funcions. ANNA OMEDES, directora del Consorci del Museu de Ciències Naturals “Va ser museu de la història, museu arqueològic, igual només una planta o l’altre, va ser escola municipal de música, s’hi van fer exposicions temporals i no va ser fins a l’any 1917 que es va decidir que seria el Museu de Catalunya d’Història Natural.” Des de llavors aquest dos edificis han estat museus públics, encara que les tasques que s’hi fan han anat evolucionant. ANNA OMEDES, directora del Consorci del Museu de Ciències Naturals “Aleshores no es feien activitats educatives com es fan ara, sinó que bàsicament era visita al públic i recerca d’una manera interna, biblioteca, hi havia molta documentació, o sigui els especialistes podien anar a consultar.” Els museus del Parc de la Ciutadella es van convertir a finals del segle XIX en el bressol de les ciències naturals a Catalunya i eren una visita obligada per a tots els amants d’aquests coneixements.

L’estudi i recerca rigurosos de les ciències naturals a Catalunya van néixer a finals del segle XIX al Parc de la Ciutadella i concretament als museus que encara avui dia existeixen.
El Museu Martorell, construït el 1882, va ser el primer edifici de la ciutat que es feia per acollir un museu públic. Fruit del llegat del ciutadà barceloní Francesc Martorell i Peña, inicialment va ser museu d’arqueologia i ciències naturals fins que a finals del segle XIX es va dedicar exclusivament a les ciències naturals i des de 1924 va ser el Museu de Geologia de la ciutat.
Des de l’any 2000 l’Institut de Cultura de Barcelona va unificar administrativament alguns museus de la ciutat per les seves afinitats artístiques, històriques o científiques i és quan es torna a parlar del Museu de Ciències Naturals, que reuneix amb aquest nom els edificis, col·leccions i serveis dels museus de Geologia i Zoologia del Parc de la Ciutadella, així com el Jardí Botànic ubicat a Montjuïc i el Museu Blau, al Parc del Fòrum.