L'escola Santa Anna podria haver de marxar del barri després de més de 30 anys. A les limitacions d'espais actual s'hi afegeix ara una promoció urbanística que impulsa la propietat del solar i de l'edifici del centre. El projecte, legal urbanísticament, consisteix a ocupar una part del solar, amb un edifici que ocuparia part del pati i es destinaria a una residència d'estudiants independent del centre. SERGI LÓPEZ-GRADO, president de l'AV Dreta de l'Eixample "L'escola s'ha mogut i està fent una proposta d'un edifici molt més reduït, que té molt menys impacte i que és destinat enterament a satisfer les necessitats educatives i el projecte pedagògic de l'escola." La fondària és d'11 metres en comptes de 19 i és una planta més baix, cinc pisos més planta baixa. També incorpora l'alliberament d'un passadís que permetria un nou accés a l'interior d'illa de Jaume Perich pel carrer de la Diputació, com el projecte que ha presentat la propietat i que ja ha estat aprovat inicialment per l'Ajuntament. SERGI LÓPEZ-GRADO, president de l'AV Dreta de l'Eixample "Entenem que beneficia més el barri la proposta que fa l'escola i per això hi hem donat suport, amb unes al·legacions que s'hi han presentat." Els veïns també destaquen el model educatiu del centre, la qualitat pedagògica, i el fet que doni diversitat a l'oferta de l'entorn. El districte valora la possibilitat del nou accés i, a més, ha posat com a condició que el projecte que es faci al solar de l'escola sigui d'ensenyament. GERARD ARDANUY, regidor de l'Eixample "Respecte a l'escola, el que tenim és un pla especial presentat per la propietat, que planteja una ampliació d'ús i aquí nosaltres el que els hem demanat és que aquest espais, aquest entorn, només pot ser d'ús educatiu. L'escola ens diu que aquest pla el que fa és posar en risc el projecte educatiu del centre." En aquests moments Hàbitat Urbà està estudiant les al·legacions que han presentat des del centre escolar amb el suport de l'AV. En tot cas, segons fonts municipals, el centre Santa Anna té nou anys de contracte de lloguer que podria exhaurir.

En el darrer plenari del districte de l’Eixample es va donar suport a un projecte que incloïa la creació d’un nou accés als Jardins de Jaume Perich pel carrer de la Diputació. Aquesta possibilitat deriva d’un projecte urbanístic que consisteix a aixecar un edifici de 19 metres d’ample. Part de la superfície a construir és actualment una part del pati de l’escola Santa Anna.

El projecte el promou la propietat del solar i l’edifici de l’escola, formada per sis membres de la família Fontcuberta. Des de l’AV Dreta de l’Eixample s’alerta que el col·legi Santa Anna, d’una sola línia, perdrà espais i que l’activitat del centre en podria resultar afectada i condicionar-ne la continuïtat. Per això han donat suport a la proposta alternativa que sorgeix des de l’escola, que consisteix a ampliar-ne les instal·lacions. L’edifici seria més baix, amb un pis menys, alineat amb l’edifici que llinda amb el solar, i només s’estendria 11 metres.

Aquesta construcció consistiria en una ampliació del centre i, a més, deixaria una zona de pati més gran. Tots dos projectes preveuen que la intervenció suposi l’obertura d’un nou accés als Jardins de Jaume Perich des del carrer de la Diputació.

Ni l’escola, ni els representants de l’AMPA n’han volgut parlar perquè primer volen que l’Ajuntament resolgui les al·legacions que han presentat, juntament amb l’associació de veïns. En aquests moments Hàbitat Urbà les està estudiant. En tot cas, segons fonts municipals, l’Escola Santa Anna té nou anys de contracte de lloguer que podria exhaurir.