Aquesta imatge visibilitza l'acord a què ha arribat Barcelona en Comú amb la resta de grups d'esquerres del consistori. Can Garcini serà un equipament municipal i se'n conservaran els jardins, com fa anys que reivindiquen els veïns. Per aconseguir-ho, el govern municipal modificarà el Pla General Metropolità, per canviar-ne la catalogació i impedir l'enderroc de la masia i també que s'hi pugui construir al jardí. Serà dimecres vinent, a la comissió d'Urbanisme, i tirarà endavant perquè sumarà el suport dels regidors d'Esquerra, els socialistes i la CUP. Amb l'objectiu que la titularitat de Torre Garcini sigui pública l'Ajuntament adquirirà l'immoble a l'actual propietari, el grup Nuñez i Navarro. L'adquisició es farà de mutu acord, i si no es possible, es procedirà a l'expropiació. JANET SANZ, tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat "Sabem que el cost que oscil·laria entre els quatre i els sis milions d'euros, variarà en funció de si hi ha una negociació o no, o anem a la via de l'expropiació." L'anterior govern, de Convergència, també es a comprometre a conservar Torre Garcini i va acordar amb la constructora la cessió de la finca amb una compensació. Inicialment es va parlar d'uns terrenys al Parc de l'Oreneta, que es van descartar per oposició veïnal. L'actual consistori rebutja aquesta operació i l'aturarà definitivament. JORDI CORONAS, regidor d'ERC "Es posa fi a un doble nyap, que ve del mandat anterior. Primer perquè portava edificabilitat a les portes del Parc de l'Oreneta, que nosaltres sempre hem estat en contra, i també perquè aquí permetia edificabilitat també en una part de la masia." La plataforma Salvem Torre Garcini i els veïns n'estan satisfets. AGUSTÍ XIFRE, coordinadora d'entitats "És obrir un camí, que crec que serà llarg, perquè tindrem moltes batalles amb un ènemic dur, que és el Nuñez i Navarro, però crec que al final tindrem èxit, que és el que tot el barri espera." Un cop s'acabi aquest camí, caldrà decidir els usos del nou equipament, que es debatran en un procés participatiu.

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat debatrà dimecres vinent la requalificació dels 1.545 metres quadrats de la finca de Torre Garcini. El govern municipal planteja treure-li la qualificació de “zona de densificació urbana semiintensiva” (13b) per convertir-la en un equipament de nova creació (7b). Aquest canvi podrà tirar endavant amb el suport dels regidors de BComú, ERC, el PSC i la CUP, que avui han presentat públicament l’acord als veïns del Guinardó.

Els veïns fa temps que demanen a l’Ajuntament que es conservi la masia i també els jardins perquè consideren que el barri té un dèficit de zones verdes. A través de la plataforma Salvem Can Garcini s’han mobilitzat i han fet diverses concentracions. Una de les més sonades va ser quan van detectar la presència d’una excavadora als jardins. Una protesta que va servir perquè la Guàrdia Urbana custodiés l’immoble per evitar l’enderroc i tranquil·litzar els veïns.

La propietat dels terrenys és encara de Núñez i Navarro, que tenia previst construir-hi habitatges. La constructora havia acceptat cedir-los a l’Ajuntament, conjuntament amb la masia Can Ripoll de Sant Gervasi, a canvi d’una compensació. Inicialment el govern municipal de Xavier Trias va posar sobre la taula uns terrenys que, tot i estar qualificats com a residencials, sempre han format part del Parc de l’Oreneta. Aquesta opció es va descartar per l’oposició dels veïns de Sarrià i fins i tot de les monges clarisses del Monestir de Pedralbes. Ara la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat aturarà la modificació del PGM iniciada pel govern anterior.

A banda de requalificar la finca, per convertir Torre Garcini en un equipament públic l’Ajuntament també haurà d’aconseguir-ne la propietat. L’adquisició es realitzarà “per via de mutu acord o, en cas que no sigui possible, pel sistema d’expropiació”. En funció de si finalment es fa una cosa o l’altra, el cost estimat de l’operació oscil·la entre els 4.855.000 € i els 6.140.000 €, que inclouen l’adquisició de l’immoble, la rehabilitació de l’edifici i les obres de jardineria.

L’indret que ocupa aquesta masia està documentat des de finals del segle XVIII, quan es coneixia com a Torre de la Concepció. Torre Garcini és avui dia la masia millor conservada del Guinardó, però només té un nivell D de protecció al Catàleg de Patrimoni Arquitectònic, que permetria enderrocar-la i construir-hi de nou fent-ne abans una memòria. En principi va ser catalogada amb el nivell C, però l’anterior propietari de la finca hi va recórrer i la justícia li va donar la raó.