JORDI CLAUSELL "Per les portes pugen insectes. Hem de tenir les finestres sempre tancades. Hi ha unes mosques voladores que entren dins de les cases. Ens van dir que abans de Sant Joan ho vindrien a netejar. No ho han fet, amb la qual cosa els pisos han d'estar sempre tancats i amb la calor que fa és impossible." Els propietaris d'aquests pisos del carrer d'Eiximenis fa anys que conviuen amb els problemes d'insalubritat d'aquest solar. L'espai està afectat pel pla especial de reforma interior anomenat PERI Lanzarote - Residència des de fa més de 10 anys. Els veïns fa mesos que reclamen un sanejament d'aquesta zona. SÒNIA SARMIENTO "Fa pràcticament dos anys que ens van prometre que en aquest solar hi hauria dues neteges anuals. Neteja vol dir treure herbes, escombraries i sanejar-ho. Però des que es van enderrocar les estructures que hi havia aquí el juliol de l'any passat, no s'ha tornat a netejar." Els insectes han arribat a fer nius als tendals i a les plantes que els veïns tenen als balcons. Vista d'aquesta problemàtica, el districte de Sant Andreu ha confirmat que preveu fer-hi una neteja els propers dies. L'Associació de Veïns Sant Andreu Nord Tramuntana va un pas més enllà i proposa dotar aquests solars d'usos temporals. ANTONIO SÁNCHEZ, AV Sant Andreu Nord Tramuntana "Aparcamientos, habilitarlo. En el proyecto que haya bloques o pisos que se hagan. Que se haga algo para que esto esté limpio y no afecte a los vecinos." LUIS ESTEBAN, AV Sant Andreu Nord Tramuntana "Lo que no se puede tener esto así es un año, dos... ¡Con este plan llevamos ya 10 años! Después de 10 años no se puede continuar así." L'entitat veïnal calcula que en aquesta zona nord de Sant Andreu hi ha més de 200.000 metres quadrats de solars buits. Diuen que els habitatges de casernes i els blocs de pisos del passeig de Santa Coloma, coneguts com a Titànic, són altres punts del barri on, actualment, hi ha una elevada presència d'insectes.

Aquests animals han arribat a instal·lar els nius als balcons del bloc de pisos i això ha generat molts inconvenients als veïns. Els solars és un dels diferents espais que estan afectats pel Projecte especial de reforma interior Lanzarote – Residència des de fa 10 anys. El projecte urbanístic està actualment en punt mort.

Després de les queixes veïnals el districte de Sant Andreu confirma que netejarà el solar el 17 de juliol. L’Associació de Veïns Sant Andreu Nord Tramuntana va un pas més enllà i reclama un sanejament periòdic d’aquests solars. També proposa donar un ús temporal a aquests espais i destinar-los, per exemple, a zones enjardinades, d’esbarjo o aparcaments.