La Farmàcia Bolós ha de retirar la creu publicitària que ha tingut des de sempre a la rambla de Catalunya. Fa 10 anys que manté per aquest tema una disputa amb l'Ajuntament. El govern municipal va signar un acord amb el Col·legi de Farmacèutics per regular la col·locació d’aquests elements a tota la ciutat. JORDI BOLÓS, farmacèutic "S'estableix que les farmàcies que estan en cantonada poden tenir dues creus, una a cada costat, però han de ser que estiguin purament al mig del xamfrà". En el cas d’aquesta farmàcia, un petit accés de servei, actualment inutilitzat, fa que li pertoqui tenir la creu al carrer de València. Asseguren que això perjudica la visibilitat del seu negoci, ja que tampoc no pot posar rètols cridaners en una façana que està catalogada. JORDI BOLÓS, farmacèutic "La norma, entenc que en casos així és just que es pugui, d'alguna manera, sota uns criteris determinats que s'haurien d’establir, seria just que s’establissin excepcions. I aquesta excepció que jo demano, l’Ajuntament no vol cedir." De fet, des de Paisatge Urbà estan esperant que l’establiment faci una proposta de com col·locar la creu en la façana principal. Des de la farmàcia, però, creuen que aquest element xocaria amb l'estil arquitectònic. Per això demanen mantenir-la al lloc actual.

L’any 2006, l’Ajuntament de Barcelona va signar un conveni amb el Col·legi de Farmacèutics i l’Associació de Farmàcies de Barcelona per regular la disposició de les creus que identifiquen aquests establiments. Si es troben exclusivament en un xamfrà, tenen dret a posar-ne dues, una a cada cantonada, perquè es vegin des dels dos carrers. Però la Farmàcia Bolós és entre el xamfrà i el carrer de València, on té un petit accés inutilitzat. Tot i així, és allà on ha de posar la creu, segons aquesta normativa.

La Farmàcia Bolós és un establiment modernista, que ha conservat la distribució del local, la decoració de les parets i també els elements d’il·luminació i mobiliari. Els propietaris es queixen que, entre l’ordenança d’usos del paisatge urbà i les restriccions que té la façana de l’edifici en estar catalogat, no poden guanyar prou visibilitat al carrer, a diferència d’altres farmàcies que els fan la competència.

L’ordenança d’usos del paisatge urbà determina que els rètols de bandera només estan permesos en farmàcies, caixers automàtics, aparcaments d’ús públic i hotels. Aquests elements han d’estar d’acord amb les característiques de l’edifici i no suposar cap distorsió a la composició amb elements singulars. Qui dictamina sobre si és adient o no el rètol en casos singulars o protegits és la Comissió Mixta de Paisatge Urbà. En el cas de la Farmàcia Bolós, s’espera que presenti una proposta de col·locació d’aquests elements que s’adeqüi a la qualitat i singularitat del local, atès que té un nivell de protecció E2 dins del catàleg d’establiments emblemàtics.