La Carmina va arribar a l'Escola Bernat de Boïl del Bon Pastor fa 15 anys. Els primers dos anys va ser tutora de sisè i aviat va veure que en el centre es podien fer canvis. Va engrescar uns companys i es van presentar per dirigir l'equipament. El primer pas va ser millorar les relacions amb les famílies. CARMINA ÁLVAREZ, directora de l'Escola Bernat de Boïl ''Tu has de fer un treball aquí molt intens. No és només allò que vénen els nens i pel fet de que tu ets el mestre hi ha d'haver respecte, sinó que tot això és un tema que s'ha de treballar amb els nens i les famílies.'' Ser flexible és un altre dels requisits educatius per aquesta docent. Malgrat portar la sessió preparada, creu que cal adaptar-se i viure el moment. CARMINA ÁLVAREZ, directora de l'Escola Bernat de Boïl ''Jo sempre he dit que és com posar-se a ballar. Tu tens una musica determinada que pot canviar i també tens persones que poden anar canviant per anar ballant, per acompanyar-te. Aleshores, és com que tot el temps has d'anar jugant així, jo vinc amb una idea però estic oberta al que passi.'' La Carmina diu que han estat molts anys de feina per aconseguir un bon clima de treball, i això cansa, però, d'altra banda, t'atreu. CARMINA ÁLVAREZ, directora de l'Escola Bernat de Boïl ''Hi ha dies que et canses molt, que llançaries la tovallola, però després tornes a venir l'endemà i aquí segueixes perquè ens anem alimentant tots aquí i els canvis que hem vist són tan grans que ja et compensa.'' 18 persones formen part de l'equip docent del centre, a més d'especialistes. La Carmina, que imparteix classes, troba a faltar ser tutora, però no canviaria el seu lloc de feina per res. CARMINA ÁLVAREZ, directora de l'Escola Bernat de Boïl ''He crescut molt emocionalment i humanament i jo crec que he crescut molt per on estic. I t'enriqueixis molt perquè reps amor, jo rebo molt amor dels nens, de les nenes i de les famílies; jo estic contenta d'estar aquí, no ho canviaria.'' La Carmina es jubilarà d'aquí a tres anys, però vol continuar treballant pels altres. Aquest cop, a través del voluntariat.

Quan la Carmina Álvarez va assolir el càrrec de directora, la primera tasca que van voler dur a terme des de la junta va ser forjar noves relacions amb les famílies, ja que hi havia situacions conflictives. Després d’un esforç continu, Álvarez diu que ja s’ha aconseguit el respecte per part de les famílies i els nens.

Ara, el projecte continua des del punt de vista del coneixement per formar els 125 alumnes que hi ha a l’escola. Álvarez, premiada el 2011 amb la Medalla d’Honor de la Ciutat, valora molt positivament el pas del seu equip de docents pel centre i diu que continuarà fent la seva tasca fins que es jubili, d’aquí a tres anys.