Tot va començar pintant els ous de Pasqua. Va ser en aquell moment quan l'Eledino va descobrir que poden ser una gran opció artística. Ara, es defineix com un pioner de l'escultura de closques d'ous al nostre país. ELEDINO GARCÍA, artesà "Recuerdo que mientras estaba pintando, pensé que era un material que admitía otras posibilidades. Las posibilidades son infinitas, es como un lienzo pero tridimensional." L'Eledino ha estat delineant i sempre ha tingut aficions artístiques. L'escultura d'ous l'ha dut durant molts anys a buscar eines per materialitzar els dissenys, ja que no coneix cap altre artesà a Espanya que faci el mateix que ell. Per arribar a fer obres com aquestes ha experimentat i, per tant, trencat, molts ous. Ara és un expert a esculpir ous d'emú, d'oca, de gallina i d'estruç. ELEDINO GARCÍA, artesà "La rapidez que te puede ofrecer un huevo de gallina, tienes que tener cuidado por la fragilidad del material. Y el de avestruz es a la inversa. Te permite trabajar con mayor comodidad porque es más duro, pero al mismo tiempo vas a ir más lento." ELEDINO GARCÍA, artesà "Te diría que el más básico te puede llevar una o dos horas si es una cosa sencillita que quieres, y te puede llevar 30, 40, 50, 60 horas hacer otro. Hay veces que acabar un huevo te puede llevar semanas." ELEDINO GARCÍA, artesà "El tiempo lo sacas de otras historias, siempre hay tiempo para hacerlo. Y la paciencia, cuando haces algo que te gusta pones los cinco sentidos. Entonces es lo divertido, el estar haciendo algo que te atrae y luego ver el acabado qué impacto tiene." El proper repte que es planteja l'Eledino és col·laborar amb altres artesans i artistes per crear peces escultòriques o de joieria i veure fins on pot arribar amb aquest art. De moment ha començat a jugar amb la barreja de materials i ja té el carnet d'artesà de la Generalitat que l'acredita com a tallista.

Des de fa cinc anys, i després de moltes investigacions, es dedica a convertir simples ous d’emú, estruç, gallina o oca en petites escultures en fràgil equilibri. Ha hagut d’adaptar eines de joiers i dentistes per poder donar formes i tallar les filigranes a les closques, sempre sense que l’ou acabi fet miques. Pel camí, òbviament, han caigut dotzenes i dotzenes d’ous per polir la tècnica. Ara, algunes obres comporten hores i setmanes de feina, però per a ell no es tracta només de tenir paciència. És un procés divertit i enriquidor. Està reconegut com a artesà per la Generalitat de Catalunya en la categoria de tallista, la més semblant que hi ha a l’art de l’Eledino. De cara al futur es planteja un salt de nivell, amb la creació de peces d’ous escultòriques o, fins i tot, de joieria, en col·laboració amb altres artesans. Per l’Eledino, però, el que és important sobretot és el fet de posar-se a prova i descobrir fins on és capaç d’arribar amb els ous, i no tant els objectius comercials.