Els eixos comercials juguen un paper clau en el nou pla de comerç que s'ha activat al districte de Sant Martí. Recull objectius i mesures per executar en un període de cinc anys, entre les quals destaca el foment de l'associacionisme com un dels punts estratègics. EDUARD FREIXEDES, regidor de Sant Martí "Estem reforçant els eixos, però des de tots els punts de vista, i entenem que l'Ajuntament, una de les primeres feines que ha de fer, és aquesta, incrementar la qualitat de l'urbanisme comercial de manera que la gent s'hi senti còmode estant allà." Els eixos comercials afirmen que estan disposats a assumir aquest paper protagonista. Per mitjà del pla esperen aconseguir un nivell més alt de professionalització i generar noves sinergies entre eixos. XAVIER BOU, president de l'Eix Clot "Tenim un eix molt potent, que al voltant tenim altres eixos potents dins del districte, que podem crear una sinergia i fer un eix comercial més gran i molt més potent." El creixement del sector del turisme que hi ha a la ciutat és una de les noves portes de mercat que s'obre als comerços de Sant Martí. El pla ha d'ajudar el teixit comercial a aprofitar aquesta oportunitat i administrar amb èxit aquests nous clients potencials. DAVID PERRAMÓN, president de l'Eix Comercial Poblenou "És un tema d'ordenar, ordenar el turisme, perquè és un turisme que creix i nosaltres l'hem de poder gestionar correctament, que no es degradi el barri, que no es degradi el comerç i saber quines accions hem de fer per aguantar aquest turisme." El pla també pretén potenciar la projecció exterior del comerç del districte, tant a la ciutat com en altres municipis del voltant a través d'accions de comunicació, dinamització i promoció.

Entre els objectius del document estratègic s’hi inclouen la millora del posicionament del districte, especialment en relació amb la seva atractivitat i diferenciació respecte a altres entorns de la ciutat, potenciar la projecció exterior del districte o sumar sinergies amb el Pla de Turisme. Les actuacions del pla s’han definit en sessions de treball en què hi han participat, a més de representants dels eixos, associacions de comerciants, mercats municipals, associacions de concessionaris de mercats municipals i centres comercials. L’activitat comercial, l’hoteleria i la restauració són algunes de les principals activitats econòmiques del districte de Sant Martí. Segons les darreres dades del consistori sobre el sector comercial (2012), Sant Martí té l’11,2% dels establiments totals de Barcelona, 3.955; dels quals preponderen els establiments d’alimentació, 1.383; seguits de teixit i calçat, 612; equipament de la llar, 530, i llibres, diaris i revistes, 215.