De l'antiga masia de Can Bruixa no en queda res. Només el nom del carrer recorda que, aquí, va haver-hi un dels masos més coneguts de la zona. Es va construir al segle XVIII i, tal com es veu en aquestes fotografies de finals del segle XIX, hi vivia la família Piera. Li'n deien Can Bruixa per la bona sort que tenia la família amb el bestiar. JOSEP MORAN, lingüista i veí de les Corts “Era un renom. Els renoms eren molt freqüents en el món rural en aquella època.” El mas es va enderrocar cap a 1940 per fer la continuació del carrer del Marquès de Sentmenat. En aquell moment, però, l'extensió de la finca ja era molt petita. “Van obrir el carrer, hi havia la travessera que era el camí vell de Barcelona. Llavors per obrir el carrer que quedava al mig van tirar a terra la masia”. Josep Piera va cedir les terres a l'Ajuntament perquè es pogués fer l'obra, però hi va posar una condició. El nou carrer havia de portar el nom de Can Bruixa. Agraïments: Arxiu Municipal de les Corts i B. Batlle i Piera.

El nom de Can Bruixa té diverses explicacions, però totes relacionades amb la bona sort de la família, en concret, amb el bestiar. La masia és una de les moltes de les Corts que no s’han conservat i que a fins a meitats del segle XX formaven part del paisatge del districte actual. De fet, de la multitud que es van aixecar actualment només se’n conserven tres: Can Planells, La Masia del Barça, Can Vinyals de la Torre Rodona i Can Rosés, avui una biblioteca.