El gimnàs de l’Institut Salvat-Papasseit acull, dues vegades per setmana, aspirants a artistes de circ. O podrien ser-ho, ja que en realitat són alumnes d’ESO que participen en el projecte Com Moure’s. NINI GORZERINO, cap de Projectes de La Central del Circ “Intentem que a través del circ descobreixin altres capacitats seves, que coneguin altres maneres de treballar en grup i també que descobreixin el món del circ que potser s’animin a ser artistes de circ.” Tenen entre 12 i 14 anys i treballen tots junts sense fer diferències d’edats. Es vol que a través de les disciplines del circ, aprenguin aspectes pedagògics, però també altres temes. RUBEN SAPINYA, integrador social de l’Institut Salvat-Papasseit “Inclou la música, inclou el moviment i pot incloure des de les fórmules matemàtiques perquè per fer malabars és en el fons una seqüència numèrica i de moviment i de ritme. Per mi una cosa que aporta molt el circ és una autoestima.” La participació en aquest projecte és avaluable. Això vol dir que els quinze alumnes que en formen part tenen millor o pitjor nota en educació física, depenent de la seva implicació. A alguns conèixer el circ per dins els ha sorprès. ROSE MARTÍNEZ, alumna de 3r d’ESO de l’Institut Salvat-Papasseit “Em va sorprendre molt les coses que la gent feia, la força que tenien, perquè des fora no es veia, la força que es necessita.” ÓSCAR CERETO, alumne 3r ESO Institut Salvat Papasseit “Lo que más me gusta es acrobacia, llevo desde pequeño haciéndolo me gusta mucho y ahora que tengo la oportunidad de hacerla, pues la haré.” Els avenços que fan es podran veure a finals de maig, ja que estan preparant un espectacle obert a tothom a La Central del Circ.

Aquest institut és un dels pocs de Catalunya que inclou, a través del programa APDICUM (Aplicació dinàmica del currículum), assignatures no acadèmiques dins el currículum escolar. L’any passat ja hi van fer una primera col·laboració, que es va traduir en el projecte Circoneta, i aquest any tornen a col·laborar-hi però ampliant els continguts amb ensenyaments musicals i de dansa.

En aquesta edició s’hi han apuntat quinze alumnes, d’entre 12 i 14 anys. La participació és voluntària tot i que els seus esforços i implicació serviran per apujar o abaixar la nota en l’assignatura d’educació física. Els coneixements i habilitats que adquireixin al voltant del món del circ es podran comprovar a finals de maig en l’espectacle que estan preparant i que es farà a La Central del Circ.