Ens visita al Feeel el grup nuu. Una de les seves obsessions es construir un llenguatge comú i propi molt centrat en la sonoritat, per tant, també el seu nom havia de formar part del joc.