Juntament amb el llibre se n’ha editat la versió per a iPad, que facilita l’ampliació de les fotografies i es preveu que aculli noves actualitzacions.