Les investigacions abasten el període comprès entre 2009 i 2013. Segons l’article 19 del Reglament sobre l’estatut i la transferència de jugadors, les transferències internacionals de jugadors només es permeten quan el jugador té més de 18 anys.

L’article citat també estableix que els traspassos internacionals de menors estan permesos exclusivament en tres supòsits i tan sols es concedeixen prèvia avaluació del cas per part de la subcomissió de la Comissió de l’Estatut del Jugador.

Segons la FIFA, el Barcelona va infringir l’article 19 amb 10 futbolistes menors d’edat i va cometre més violacions respecte a altres jugadors, com algunes de relacionades amb l’annex 2 del reglament.

Per la Comissió Disciplinària de la FIFA es tracta d’infraccions greus i ha decidit sancionar el club amb una prohibició de realitzar traspassos tant nacionals com internacionals durant dos períodes de fitxatges consecutius i una multa de 450.000 francs suïssos. També s’ha concedit al club un termini de 90 dies per regularitzar la situació de tots els jugadors menors afectats.

En un comunicat emès aquesta tarda, el Barça ha informat que recorrerà la decisió de la Comissió Disciplinària de la FIFA , tant a la mateixa federació com al Tribunal d’Arbitratge de l’Esport (TAS). El Club considera que tots els seus jugadors estan en situació administrativa regular i que un cop la FIFA va obrir l’expedient, el club va apartar els jugadors implicats de qualsevol competició oficial.