MANOLO GONZÁLEZ, entrenador del CF Muntanyesa "El tema es que el Ruben i el Ferran treballen diumenge pel matí i son dos jugadors que per nosaltres son importants i vem creure convenient canviar l'horari del partit per aquest motiu." RUBEN GIMÉNEZ, jugador del CF Muntanyesa "Se agradece, se agradace y más que nada porque estamos en un momento muy bueno el mister lo hace de cara que estemos todos y que cuenta mucho con nosotros eso también es importante para nosotros. Que el mister, bueno la directiva de la Montañesa haga alo así pués e simportante para nosotros y te motiva el triple y vamos a comernor al Rubí." FERRAN MELICH, jugador del CF Muntanyesa "I tant que es un plus de motiviació pel Ruben i per mi perque es canvia un partit que jugavem a les 12 es canvia a les sis i mitja i per nosaltres doncs tindrem que donar aquest doble de motivació perque s'ha canviat un partit per nosaltres."