L'hora dels Pericos+ campanya socis abonats 50 % preu nou carnet

L’Espanyol ha llançant una campanya per tal de premiar la fidelitat del socis abonats. Cada abonat podrà donar d’alta un nou soci abonat i, com a compensació, rebrà el 50 % de l’import del carnet nou via transferència bancària, sempre que no excedeixi de la totalitat pagada pel carnet.

Quins són els tràmits?

Aquesta campanya es pot dur a terme fins al 4 de gener del 2023 i rebrà l’import, com a màxim, el 31 de gener del 2023 juntament amb un correu de confirmació. El nou soci abonat es pot donar d’alta a través de la pàgina web o demanant cita prèvia al punt d’atenció al soci (PAS). Un cop realitzada l’alta del nou carnet, els socis han d’enviar un correu electrònic a abonaments@rcdespanyol.com amb el document de promoció, fotocòpia del DNI (ambdues cares) i l’ordre SEPA signada. Una altra de les condicions per beneficiar-se d’aquesta promoció és que s’haurà de domiciliar el carnet per a la temporada 2023-24.

Qui se’n pot beneficiar de “L’hora dels Pericos+”?

“L’hora dels Pericos+” és una promoció de la qual podran aprofitar-se tots els socis abonats que hagin renovat la seva quota a data de 13 de desembre. Aquells que siguin únicament socis, hauran de donar-te d’alta com a abonat sense tenir en compte l’import del carnet de soci. D’aquesta manera, l’Espanyol vol fidelitzar la massa social i compensar les noves altes d’abonament.