Barcelona té un servei de recollida selectiva que es diferencia en cinc subdivisions amb un desplegament a tota la ciutat. Els contenidors es distingeixen per facilitar la gestió dels residus. A més, hi ha zones que tenen un servei de recollida pneumàtica.

La recollida pneumàtica consisteix en la disposició de punts d’abocament connectats a un punt central d’aspiració per una xarxa de canonades subterrànies. Hi ha dues formes per dur a terme l’aspiració: la pneumàtica mòbil i la pneumàtica fixa.

Parlem de la neteja i de la gestió de residus amb Jordi Bigues, periodista, ecologista i expert en temes ambientals; Alfons López, responsable de qualitat ambiental de la Confederació de Associacions de Veïns de Catalunya, i Sergio Sastre, consultor i investigador en economia circular, gestió de residus d’ ENT, Medi Ambient i Gestió.

Escolteu-ho aquí: