Foto: Mariona Gil

Un estudi de CCOO conclou que en sis dels 10 districtes de la ciutat de Barcelona cal destinar més de la meitat del salari a pagar el lloguer i que en el cas de Ciutat Vella aquest percentatge s’eleva fins al 63 %. El sindicat documenta que tots els treballadors destinen més del 30 % recomanable del salari al pis. L’informe s’ha fet públic en el marc del Festival Internacional de l’Habitatge Social, que se celebra aquests dies a Barcelona.

L’augment de l’habitatge es menja els increments salarials

Així, l’augment dels preus immobiliaris s’ha menjat els increments salarials de la darrera dècada, fins a l’extrem que un treballador necessita el sou íntegre de tota la vida laboral, calculada en uns 40 anys, per comprar un pis o bé un segle per pagar-lo només destinant-hi el 30 % del salari.

Pel que fa als joves, el 52,6 % d’aquest segment té un salari mileurista. Així, un jove hauria de dedicar un 89 % del salari net al pagament d’un habitatge de lloguer a Barcelona. A més, els sous baixos i els lloguers alts fan que cada pis estigui ocupat per un mínim de tres persones, de mitjana. En cas de ser de compra, un jove hauria de dedicar-hi el sou íntegre net durant 23,5 anys, mentre que si hi dedica el 30 % caldrien 78,3 anys.

La dificultat en l’accés a l’habitatge, generalitzat a la ciutat

Com certifica l’estudi de CCOO, la dificultat en l’accés a l’habitatge és generalitzada a la ciutat. A més, el percentatge de salari necessari per satisfer el preu del lloguer a Barcelona tendeix a créixer en els districtes amb una renda inferior a la mitjana i, per contra, a disminuir en els districtes de renda alta. CCOO ho atribueix al fet que els residents de la part alta de la ciutat, l’Eixample, la Vila Olímpica i Diagonal Mar, amb rendes més altes, tenen justament altres ingressos provinents de propietats en lloguer.

Augmenten els treballadors en el llindar de la pobresa

Una de les principals conclusions de l’estudi és que l’evolució dels salaris i del preu de l’habitatge ha fet augmentar el nombre de treballadors que viuen al llindar de la pobresa i alerta sobre “l’alt grau d’acceptació social” que suposa que els salaris no siguin suficients per pagar un pis.

L’estudi, elaborat pel Centre d’Estudis i Recerca Sindicals (CERES), analitza els preus de lloguer i de compra d’habitatge per districtes i barris de la ciutat i els posa en relació amb els salaris que cobren els barcelonins, amb dades detallades per barris, segments d’edat de la població i sectors d’ocupació de la gent treballadora.