L'objectiu és aconseguir reactivar el sector de la construcció a través d'una rebaixa fiscal, abaixar a la meitat el pagament de l'IVA per comprar un habitatge nou. Ara serà del 4%. Així, per exemple, si fins ara s'havien de pagar 16.000 euros d'IVA per un habitatge que en costava 200.000, amb la modificació actual, només se n'hauran de pagar 8.000. JOSÉ BLANCO, portaveu del govern "Tiene como objectivo incentivar la compra de vivienda nueva estableciendo un IVA superreducido y eso esperamos... Esperamos que tenga una consecuencia muy positiva en el objetivo de reducir el stock y también en el objetivo de contribuir a la reactivación del sector." El Govern insisteix que la mesura és de caràcter excepcional, i per això només s'allargarà fins a finals d'any. Creuen que afavorirà també la concessió de crèdits perquè a les entitats bancàries els serà més fàcil vendre els pisos de què disposen. Però no tothom ho veu tan clar. JOSÉ GARCÍA MONTALVO, catedràtic d'Economia de la UPF "La descripción de las medidas es que si los bancos pueden quitarse de encima parte de este stock, entonces habrá más crédito. Entonces, con este crédito se podrá dar financiación a promotores para que hagan nuevas viviendas y esto dinamizará el sector. Yo creo que este efecto indirecto que pueden tener las medidas será muy pequeño. Y más teniendo en cuenta que se trata solamente de cuatro meses y que los problemas en estos momentos son problemas más de financiación que una cuestión de cuatro puntos en el IVA." Tot i aquesta mesura, amb la qual es pretén reactivar la venda de pisos, el Govern insisteix que continuarà apostant per l'habitatge de lloguer.

El portaveu del Govern, José Blanco, ha reiterat que les mesures adoptades són “excepcionals i temporals”. La reducció de l’IVA serà vigent fins al 31 de desembre. La vicepresidenta econòmica, Elena Salgado, també ha subratllat la temporalitat de la rebaixa.

L’objectiu és reactivar el sector de la construcció, un dels més afectats per la crisi, i generar ocupació. Salgado ha afegit que aquesta mesura també suposarà una major recaptació de l’IVA i ha recordat que si no es venen nous habitatges els ingressos són zero.

Aquesta rebaixa no s’aplicarà a les vivendes de segona mà perquè no graven l’IVA sinó l’impost de transmissions. En aquest cas, són les Comunitats Autònomes qui hi tenen competència.