Els tres dispositius d’atenció que es posen en marxa estaran situats a les Basses, a Nou Barris; al punt d’atenció juvenil del carrer de Garcilaso, a Sant Andreu, i al Centre Cívic Besòs-Maresme, a Sant Martí, els tres districtes on s’ha detectat més necessitat. “Barcelona Activa ha de baixar a la gent, al territori”, afirma el primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello. Per això les properes setmanes es farà una formació intensiva del personal tècnic de l’agència que incorpori la perspectiva de la salut mental. Aquesta formació la faran experts de l’Agència de Salut Públic i permetrà que, un cop acabada, Barcelona Activa disposi de “200 professionals” preparats per poder atendre aquestes qüestions. A més, per poder facilitar la inserció laboral l’Ajuntament buscarà la col·laboració del teixit empresarial, garantint l’acompanyament dels joves fins a sis mesos després de signar el contracte, i potenciarà la contractació d’aquests joves a través de la contractació pública social municipal.

Un fenomen invisible “massa estès” entre els joves

La crisi ha disparat el malestar psicològic de la població. El primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, afirma que aquest és encara un fenomen carregat d’invisibilitat, però “massa estès” entre els més joves. I en dona dades. Segons l’enquesta a estudiants de secundària FRESC, hi ha entre el 15 % i el 16 % de les noies “amb patiment psicològic” i entre un 10 i un 13 % dels nois. I això es nota també a l’assistència primària: l’any 2015 es van atendre 12.066 menors, un 15 % més que l’any anterior.