Les entitats catalanes d’acció social asseguren que el Programa de renda mínima d’inserció, que funciona des de fa 20 anys, s’ha de renovar. Volen que les ajudes serveixin per evitar l’exclusió social.

Creuen que per garantir-ne l’efectivitat i que arribi a les persones adequades, cal que les administracions, els afectats i les entitats socials treballin conjuntament. Per això demanen a les administracions que les ajudes arribin puntualment i que no es retardin com va passar el mes d’agost, en què prop d’un 20% encara no ha cobrat perquè n’estan analitzant el cas.

A més reconeixen que cal crear nous recursos contra la pobresa i l’exclusió social. Sobretot per aquelles persones que ja no poden cobrar el PIRMI. Calculen que 1 de cada 5 persones es troba en situació de pobresa a Catalunya.