Aquest dimecres s’ha inaugurat una nova residència d’estudiants a Barcelona. En aquest cas es tracta de la LIV Student Barcelona 22@, al barri del Besòs i el Maresme. El nou equipament disposa de 350 llits, a més de sales d’estudi i entreteniment, gimnàs, piscina, restauració i espais comuns per als estudiants. Aquest equipament té una superfície total de 17.000 m2 construïts, i inclou també un aparcament, així com espais a la planta baixa destinats a oficines que es posaran en lloguer.

La construcció de la LIV Student Barcelona 22@ ha suposat una inversió de més de 39 milions d’euros. Amb aquesta inauguració, s’amplia l’oferta de residències d’estudiants de luxe a la ciutat, després que l’Ajuntament en limités l’obertura al centre per evitar-ne la concentració. El districte de sant Martí és una de les zones on sí que es poden construir.

Barcelona compta amb 79 residències d’estudiants

Barcelona suma actualment 79 residències d’estudiants, amb 13.000 places. Del total, 39 s’han aixecat en sòl d’equipament i són les que aporten més places,10.000. En els darrers anys hi ha hagut un increment del 25 % de noves residències d’estudiants en sòl d’equipaments, i a partir d’ara no es permetrà construir-ne en terrenys amb aquest ús.