Fins ara, els que jugaven en bingos o casinos tenien l'obligació de tributar, i per tant pagar impostos, per tot el que havien guanyat. Independentment de les pèrdues que haguessin tingut. És a dir, si guanyaven 1.000 euros un dia, havien de pagar els impostos pertinents a aquesta quantitat, sense tenir en compte si al final de l'any n'havien perdut el doble o el triple. Ara això ha canviat, de manera que només tributaran els beneficis "nets" de cada any. JOSÉ MARÍA TOVILLAS, professor de Dret Financer i Tributari UB "Si guanyem 10.000 euros al casino i al dia següent perdem 5.000 euros al casino, hauríem d'incloure a la declaració de l'IRPF, un guany de 5.000 euros, la diferència enter 10.000 d'un dia i 5.000 de l'altra." Un canvi que, en tot cas, no creuen que afecti gaire les arques de l'Estat. JOSÉ MARÍA TOVILLAS, professor de Dret Financer i Tributari UB "Això és una cosa que afecta un sector de la població molt concret, no tothom juga al bingo o va al casino. Segon, molt dels que van al casino i al bingo, sobretot al casino, són no residents." A més, les associacions que lluiten contra la ludopatia creuren que la mesura dóna una visió positiva del joc. Li resta, creuen, percepció de perillositat quan, recorden, pot derivar en patologia i addicció. MONTSE GÓMEZ, psicòloga clínica de l'Associació Barcelonina de Ludopatia "Les persones que juguen quantitats grans, la majoria són ludòpates (...) Suposo que la intenció última és incentivar el joc, no? que la persona no pensi que li retindran una part sinó que ho pot declarar i que pot suposar un benefici fiscal." Aquesta mesura no afecta la Loteria Nacional, els jocs oficials de l'Estat i les autonomies, o els sortejos de l'ONCE i la Creu Roja... que fins ara estaven exempts de tributar. Això, però, també ha canviat. A partir d'aquest any els premis que superen els 2.500 euros tenen una retenció de 20%.

Fins ara, la persona que havia guanyat 1.000 euros en un casino o en un bingo havia de pagar els impostos corresponents a aquesta quantitat, fins i tot en el cas que un altre dia acabés perdent els diners. Ara, en canvi, si un jugador guanya 1.000 euros però l’endemà en perd 300, només n’haurà de tributar 700. I en cas que les pèrdues superin els guanys, podrà utilitzar aquest recurs de compensació durant els quatre anys següents. És a dir, si un jugador guanya 1.000 euros i n’acaba perdent 4.000, en la declaració d’aquell exercici  no caldrà que tributi res. Però, a més, tampoc no ho haurà de fer l’exercici posterior en el cas que tingui guanys de fins a 3.000 euros.

Davant d’això, l’Associació Barcelonina de Ludopatia critica que s’estigui restant perillositat en aquesta activitat. Creuen que la compensació de pèrdues pot fomentar el joc i recorden que, en molts casos, l’activitat acaba en patologia o addicció.

La mesura de compensació de les pèrdues no afecta la Loteria Nacional, els jocs oficials de l’Estat i les autonomies, o els sortejos de l’ONCE i la Creu Roja. Uns premis que, si bé fins ara estaven exempts de tributar, a partir d’aquest any tenen una retenció del 20% quan superen els 2.500 euros.