GONZALO DAVID GARCÍA DE CASTRO, Agència Estatal d'Administració Tributària de Catalunya "La linea general en la que se desarrolla esta campaña de renta es que el ciudadano pueda cumplir con la máxima facilidad con sus obligaciones tributarias en un contexto de máxima lealtad por parte de la administración porque des del primer dia ponemos a su disposición toda la información tributaria que sobre él conoce la administración."

A partir d’aquest dijous Hisenda ha començat a ingressar les primeres devolucions als contribuents que ja han confirmat, a través del web de l’Agència Tributària, l’esborrany de la declaració de la renda de 2012. A Catalunya es calcula que un 75% de les declaracions tindran dret a devolució.

Un dels objectius d’aquesta campanya consisteix a potenciar l’ús d’Internet i de l’esborrany, per això algunes de les novetats que s’apliquen en aquest exercici és que s’amplia el nombre de persones que poden demanar l’esborrany de la declaració. És el cas de les persones que han rebut la renda bàsica d’emancipació o subvencions, exceptuant només els que tinguin rendiments d’activitats econòmiques. També poden demanar-ne l’esborrany les persones que tinguin rendiments de capital mobiliari i immobiliari i que l’han obtingut en règim d’atribució de rendes mitjançant socis, hereus o partícips.

Una altra novetat és la declaració de pèrdues de patrimoni a causa de la transmissió o el reemborsament, d’accions o participacions, de capital o patrimoni de les institucions d’inversió col·lectiva. Fins ara, només es podien registrar els guanys de patrimoni i no les pèrdues.

Una altra diferència respecte de l’exercici anterior és la modificació en la imputació de rendes immobiliàries que procedeixen de, com a màxim, vuit immobles. La renda de 2011 requeria un màxim de dos immobles.

Els contribuents que disposin de plans de pensió, deducció per habitatge, desgravació per rehabilitació, compra d’immobles urbans o guanys i pèrdues amb el joc són els que han de prestar més atenció amb les novetats que ha aplicat el Ministeri d’Hisenda.

Per exemple, les persones amb plans de pensió se’ls aplicarà un increment dels impostos, entre 0,75 i set punts percentuals en funció del nivell d’ingressos. Pel que fa a la deducció per habitatge, cal tenir present que desapareix per als immobles adquirits a partir del gener d’aquest any. Passa el mateix per a la desgravació per rehabilitació d’habitatges.

Una altra novetat, i que els tècnics d’Hisenda confessen que acostuma a passar desapercebuda, és l’avantatge fiscal al qual poden adherir-se els contribuents que han comprat un immoble urbà entre el 12 de maig i el 31 de desembre de 2012. Aquest “premi” s’aplica perquè la possible venda posterior de l’immoble implicaria un estalvi del 50% respecte a la tributació que correspondria a aquest any.

Els contribuents que han jugat en bingos, casinos o màquines escurabutxaques també podran desgravar aquests diners, sempre que les pèrdues no superin els guanys.

Respecte al calendari, també hi ha hagut alguns canvis significatius pel que fa a l’any passat. Hisenda ha avançat la data d’inici per poder entregar el borrador per Internet i serà a partir del 24 d’abril. A partir del 6 de maig comença el termini per a la presentació presencial de les declaracions, però fins al 13 de maig no es podrà demanar ajuda dels treballadors de les oficines de l’Agencia Tributària per fer la declaració.

El 26 de juny acaba el termini per presentar les declaracions que tenen un resultat a ingressar amb domiciliació a un compte corrent, però la resta de declaracions es podran tramitar fins a l’1 de juliol.