Les Galeries Maldà tenen 66 botigues, 25 de les quals estan tancades. Totes són del mateix propietari i fa més de dos anys que no lloga cap local. La resta intenten mantenir les galeries en marxa, però es queixen que la imatge de tantes botigues buides perjudica el negoci. A més, s'havia acordat un projecte de rehabilitació integral i finalment s'ha quedat limitat a només una part. FRANCESC OCAÑA, president de l'Associació de Comerciants de les Galeries Maldà "La situació és complicada, això és un punt molt estratègic de la ciutat i que no es pot deixar perdre. Constantment els clients que vénen ens diuen que la situació fa pena, i és clar això fa mal, fa mal. Estem decebuts amb això, no sabem per on tirar." És per això que el districte de Ciutat Vella ha començat un procés de mediació entre els tres propietaris de les Galeries Maldà i els comerciants. MERCÈ HOMS, regidora de Ciutat Vella "És una propietat horitzontal perquè hi ha diverses persones implicades, no tots van al mateix ritme i, per tant, nosaltres com a Ajuntament dins del que podem fer hem agafat la figura de mitjançar, de fer veure la necessitat perquè les obres que ja s'han fet han quedat la mar de bé i poden tenir sortida, sembla que els altres s'hi van apuntant però costa." També s'està treballant amb l'Associació de Comerciants del Carrer d'Avinyó per mirar de trobar un grup de persones interessades a instal·lar-se a les galeries. Botigues especialitzades o joves dissenyadors que no necessitin espais gaire grans. BETINA APARICIO, representant legal de l'empresa Maldanell "Ha estat una iniciativa bona, almenys amb possibilitats de tenir resultats, el que passa és que dels nou comerciants que van venir a la reunió finalment tenim un que ja ha tancat un contracte de cinc anys, i un altre al qual estan posant moltes pegues per una llicència de cafè per emportar-se." El districte també ha encarregat un estudi per valorar la potencialitat de les galeries. L'objectiu és que els propietaris tinguin elements per fer una proposta comercial que les revitalitzi. Aquest estudi es lliurarà al districte d'aquí a un parell de setmanes.

Les Galeries Maldà tenen 66 botigues, 25 de les quals (el 38%) estan tancades. Els pocs barcelonins que s’hi apropen hi troben un ambient trist i envellit, malgrat estar en una zona eminentment comercial. La situació envejable d’aquest espai i la personalitat indiscutible no semblen ser suficients per garantir-ne l’èxit: fa més de dos anys que el propietari dels 25 locals amb la persiana abaixada no aconsegueix llogar-los. Es desconeix el perquè. La resta d’amos admeten que tantes botigues buides perjudiquen els negocis, que, a més, han vist com el projecte de rehabilitació integral finalment ha quedat limitat a només una part. És per això que el districte de Ciutat Vella ha començat un procés de mediació per mirar de trobar-hi una sortida beneficiosa per a totes les parts.

Des de l’Ajuntament, s’ha encarregat igualment un estudi per valorar la potencialitat de les galeries. L’objectiu és que els propietaris tinguin elements per fer una proposta comercial que les revitalitzi. Aquest estudi es lliurarà al districte d’aquí a un parell de setmanes. Paral·lelament, s’està treballant amb l’Associació de Comerciants del Carrer d’Avinyó per tal que un grup de persones interessades puguin instal·lar-s’hi: botigues especialitzades o joves dissenyadors que no necessitin espais gaire grans.