Segons dades de l’Informe sobre l’atur als barris de Barcelona elaborat pel Consell Econòmic i Social de Barcelona  corresponents a l’octubre de 2013 el barri amb més atur és la Marina del Prat Vermell, amb un 19,7% de la població entre 16 i 64 anys sense feina. A la part alta de la ciutat, és a dir, al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes és on trobem el percentatge més baix, amb un 4,4% de població a l’atur. En canvi, tant els barris de Sant Andreu com els de Nou Barris superen la mitjana de la ciutat. De fet dels 41 barris que engloben els districtes d’Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí, només n’hi ha sis que estan per sota de la mitjana ciutadana, que és del 10,4%.

L’estudi també es fixa en aquells barris on més i on menys ha baixat l’atur en l’últim any. La Marina del Prat Vermell, barri de la Zona Franca, és on més ha disminuït la desocupació amb un 8,6% menys d’aturats. Per contra, el barri on més ha crescut l’atur és el Turó de la Peira. En aquesta estadística es torna a repetir el quadre anterior, és a dir, els 10 barris amb més increment de la taxa d’atur es concentren bàsicament en els districtes de Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Martí. El barri que lidera el rànquing en nombre d’aturats respecte al total de desocupats de la ciutat és el Raval, amb el 4,1% del total. Amb 2,4% les Corts, el Carmel i Sants és on n’hi ha menys.

En un altre apartat, l’estudi analitza la distribució de l’atur de llarga durada, és a dir, de més d’un any. Un rànquing que lideren Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. A Sant Andreu, per exemple, el 46% dels desocupats fa més de 12 mesos que estan a l’atur.

Si diferenciem per sexes, en el cas de la desocupació femenina, el barri on més ha disminuït l’atur en l’últim any és l’Antiga Esquerra de l’Eixample, amb una disminució del 7,5% del nombre de dones a l’atur. El barri on menys ha disminuït és la Vila Olímpica del Poblenou, on la variació del nombre de dones a l’atur ha estat del 3,3%. Entre els homes, el Gòtic (Ciutat Vella) és on més ha baixat l’atur, amb un 11,3%; i la Maternitat i Sant Ramon (les Corts) és on menys ha disminuït, amb una variació del 0,6% respecte de fa un any.