habitatge públic

Un nou informe del col·lectiu COHABITAC mostra com Catalunya, i també el conjunt d’Espaya, es troben en les darreres posicions pel que fa al compromís amb el lloguer. Segons l’estudi, només l’1,6  % del parc d’habitatge català es destina a lloguer social, quan a països com Holanda, el percentatge és del 30.

El document deixa altres dades; per exemple, pel que fa al pressupost públic invertit en habitatge social. La mitjana europea és del 0,6 % del PIB generat, mentre que a Catalunya suposa només el 0,1 % del PIB. En xifres d’Espanya, la meitat d’inquilins destinen un 40 % dels seus ingressos a pagar el lloguer, una dada que s’ha coronat com la xifra més alta de la Unió Europea.

A la cua d’Europa

L’estudi posa damunt la taula que tant a Catalunya com a Espanya “la situació està lluny d’assemblar-se a Europa”. COHABITAC, juntament amb entitats com la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, han fet públics els resultats per reivindicar més ajudes i la creació d’un parc d’habitatge públic català més extens.

La inviabilitat econòmica de les promocions d’habitatges nous de una altra de les qüestions que tracta l’informe. “Els costos d’obtenció del sòl, els costos de construcció i els de gestió” endarrereixen o impossibiliten que es construeixi més habitatge de caràcter social al territori català. Per això, els autors demanen mesures ràpides i eficaces: que el sòl d’edificació sigui gratuït i que es faci una reducció de l’IVA en la resta de costos.

La demanda de lloguer social augmenta

En una intervenció telemàtica per presentar l’estudi, Agustí Serra, secretari de Territori i d’Agenda Urbana, ha subratllat que “la població que demana aquest tipus d’habitatge va en augment”. Segons les dades de setembre del 2020, 141.000 persones van sol·licitar accés a habitatge de protecció social, una xifra molt superior a la mateixa època del 2015, quan ho van demanar 40.000.