CELESTINO CORBACHO, ministre de Treball "Hemos de convencer a todos, empresarios, trabajadores e interlocutores sociales, de la importancia de invertir en nuevas capacidades. Es un elemento imprescindible para sentar las bases de la futura creación de empleo sostenible y de calidad"

En les jornades, inaugurades pel ministre de Treball, s’analitza quina ha de ser l’estratègia europea per aconseguir crear llocs de treball de més qualitat. Els experts posen l’èmfasi especialment en la formació. Diuen que cal reforçar la col·laboració entre els àmbits de l’educació i les empreses per adaptar millor la formació a les necessitats del mercat de treball. L’objectiu de la Unió Europea és que els propers 10 anys es redueixi del 15 al 10 % la taxa d’abandonament dels estudis, i aconseguir que hi hagi un 40% de treballadors amb estudis superiors.