(ACN) Les empreses tenen prohibit fer trucades “spam” a usuaris que no hagin donat el seu consentiment exprés a partir d’aquest dijous. La nova Llei general de telecomunicacions, que es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 29 de juny del 2022, preveu sancions en cas que les companyies incompleixin el dret dels usuaris a no rebre trucades no desitjades amb finalitat comercial. La nova norma s’aplicarà quan les empreses truquin a les persones que tinguin un número fix o mòbil a Espanya.

La normativa vol posar fi a la pràctica generalitzada de fer trucades comercials a números generats de forma aleatòria sense el consentiment previ de l’usuari i s’aplicarà a totes les empreses, no només als centres de trucades.

Multes de fins a 100.000 €

Es considerarà una excepció els casos en què la trucada respongui a “interessos legítims”. També es considerarà lícit que una empresa amb qui l’usuari ha tingut una relació contractual faci trucades per oferir productes similars als contractats. Les empreses han tingut un any per adaptar-se a la norma, que també inclou el dret a no rebre trucades automàtiques sense intervenció humana sense haver-ne donat el consentiment previ.

En cas de continuar rebent aquests contactes telefònics, l’usuari pot sol·licitar que es donin de baixa les seves dades i denunciar-ho a l’autoritat. La llei estableix en els articles 108 i 109 que l’incompliment es considera una infracció lleu que es podria sancionar amb multes de fins a 100.000 euros.

La Generalirtat alerta: el consentiment es pot donar de forma inconscient

Amb tot, l’organisme de la Generalitat recomana als consumidors que tinguin en compte que, en ocasions, aquest consentiment a rebre trucades es dona sense ser-ne conscient en el moment d’acceptar els termes i condicions de les empreses, per exemple, quan es participa en sortejos. Per aquest motiu, abans d’acceptar aquestes condicions, avisa que cal “revisar-ne detalladament el contingut”.

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) veu el canvi com “una bona notícia” i reclama a l’ens que controli el compliment de la normativa i que multi els incompliments. Segons l’OCU, la meitat de trucades “spam” corresponia a operadors de telefonia i el 30 % a companyies energètiques.