La nova caixa catalana tindrà un volum d’actius d’uns 81.000 milions i domicili social a l’actual seu de Caixa Catalunya a la via Laietana. Les seus centrals de Caixa Manresa i Caixa Tarragona esdevindran seus territorials.

La representació als nous òrgans de govern serà aproximadament del 60% per a Caixa Catalunya, el 20% per a Caixa Tarragona i el 20% per a Caixa Manresa. Caixa Catalunya i Caixa Tarragona tenen una representació una mica per sobre del que correspondria als seus actius per garantir-hi la presència de les administracions públiques que les van fundar. Així, la Diputació de Barcelona nomenarà 88 dels 160 membres de l’assemblea general de la nova caixa.

El vincle amb els territoris
Amb la futura integració, el pes de les diputacions provincials es redueix i no passarà del 35% en el seu conjunt. Tanmateix, es vol garantir el vincle de l’obra social amb els territoris originaris de les caixes fusionades, així que les fundacions de Caixa Tarragona i Caixa Manresa gestionaran, cadascuna, el 15% de la inversió que l’entitat destini a obra social.