JORDI CASES, responsable Centre Control Alta Tensió Barcelona "Tradicionalment a l'agost la demanda elèctrica cau bastant, per l'aturada de les indústries, s'assoleix els nivells mínims... Estem parlant de 6.500 megawatts."

Amb les onades de calor, els aires condicionats i els ventiladors han treballat més aquest juliol. A això s’hi afegeix que les indústries han continuat operatives fins a l’última setmana de juliol. Aquests factors han situat les xifres de consum elèctric a prop del rècord històric registrat el 2006. Si fa nou anys el consum va arribar als 8.305 megawatts, el 24 de juliol va ser de 8.143 megawatts.

Tot i aquestes altes xifres, el rècord de consum sempre es produeix a l’hivern. A l’estiu, els pics més alts tenen lloc al migdia, entre les 12 h i les 13 h. Per a aquest agost, en canvi, es preveu una baixada considerable del consum.