Segons l’estudi L’ocupació a Catalunya 2010, en l’últim trimestre de 2010 la població activa de 16 a 64 anys eren 3.784.192 persones, un 0,9% més que un any enrere. Són 38.831 dones més i 4.741 homes menys, xifres que confirmen la tendència dels darrers anys a la feminització del mercat de treball.

En una de cada cinc llars catalanes (556.000) hi ha una o més persones aturades. El col·lectiu de persones de més de 55 anys és el més afectat per l’atur de llarga durada. Però també hi ha 62.213 persones en edat de treballar que mai no han tingut feina, xifra que representa el 13% del total d’aturats. En el quart trimestre de 2010, gairebé tres quartes parts de tota la població aturada eren a la província de Barcelona.

Les dones i els joves continuen sent els col·lectius més afectats per la precarietat: és en aquests sectors on més ha crescut la contractació temporal. De fet, tot el mercat laboral del nostre país continua marcat per la temporalitat: a Catalunya es van signar l’any passat 370.484 contractes a través d’empreses de treball temporal (17% del total de contractes), dels quals només 36 van ser indefinits.

Segons Comissions Obreres (CCOO), amb aquestes dades queda demostrat que la reforma laboral que tot just ara compleix un any no ha servit per crear ocupació. CCOO preveu que la situació a Catalunya i Espanya no canviarà si no canvien les polítiques d’inversió i d’ocupació.