Pisos Sant Marti

El govern català ha posat en marxa la convocatòria d’ajuts al lloguer ordinari. En total, hi ha disponibles 20 milions d’euros i les sol·licituds es podran presentar fins al 4 de juny.

Import màxim de 2.400 euros anuals

Com a màxim, cada família podrà rebre 2.400 euros anuals o, el que és el mateix, 200 euros d’ajut cada mes. La subvenció s’ajusta en funció de l’esforç que suposa per a la unitat de convivència el pagament del lloguer. Segons ha detallat l’executiu en un comunicat, l’ajut pot ser del 20 % de l’import del lloguer quan l’esforç per pagar-lo sigui igual o inferior al 30 %. La subvenció pot arribar al 30 % del preu quan l’esforç sigui superior a aquest percentatge i inferior al 40 %. Les ajudes també poden ser del 40 % si l’esforç és igual o superior a aquesta xifra.

Quins requisits s’han de complir?

El límit màxim d’ingressos de la unitat de convivència que permet l’accés a la subvenció es determina segons el nombre de membres. Cal multiplicar la quantia anual de l’IRSC (l’indicador de renda de suficiència de Catalunya), que és de 7.967,73 euros, pel nombre de persones a la unitat familiar.

Aquest 2021, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha modificat les bases reguladores i s’han incrementat els topalls del lloguer mensual, per “adaptar-se a la realitat del mercat”.

Això vol dir que pot demanar l’ajuda qui no pagui un lloguer superior als 800 euros en el cas de la demarcació de Barcelona. A Girona i a Tarragona, el límit són 550; a Lleida, 500 i, a les Terres de l’Ebre, 400 euros. Les sol·licituds es poden fer fins al 4 de juny, també de forma telemàtica. L’any passat es van beneficiar 55.420 famílies d’aquests ajuts a tot Catalunya. El pressupost es va incrementar per la crisi del coronavirus.