Pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona, s’han interposat denúncies per contractes de cessió il·legal de treballadors contra l’Institut de Cultura i el de Parcs i Jardins. CCOO demana solucions per als col·lectius de treballadors afectats, tot recordant que els subcontractats pateixen unes condicions laborals molt per sota de les dels treballadors públics.