La iniciativa s’inclou en el programa Benvinguda Barcelona i anirà al proper plenari. Un cop s’aprovi, permetrà agilitzar algunes gestions. Per exemple, un ciutadà amb fills que canviï de districte rebrà a l’empadronar-se informació diversa sobre les escoles públiques del seu barri o com pot donar-se d’alta de la zona verda. A Barcelona, hi ha 150mil empadronaments l’any, tant de gent que ve de fora com de barcelonins que canvien de casa.