Fundacions vinculades a partits polítics com la Trias Fargas no podran rebre subvencions d'altres entitats que es nodreixin de diners públics. Aquesta és només una de les 16 mesures que el Govern adoptarà per evitar un nou cas Millet. Tres consellers de l'executiu, Cultura, Economia i Justícia, s'han coordinat per tapar les escletxes que hi havia fins ara en el control d'entitats i fundacions. La Generalitat podrà controlar i demanar informació al destinatari final de les subvencions encara que no sigui el titular inicial, i els beneficiaris hauran de donar més detalls sobre relacions amb tercers. A més, caldrà que acreditin que la destinació dels fons rebuts és l'adequada i que els òrgans de control intern en tenen constància. També es tindran en compte les retribucions de directius a l'hora de concedir les subvencions a les entitats. Si tenen sous desorbitats, no se'n faran. Pel que fa a les fundacions sota la tutela del Protectorat, no serà possible la compatibilitat de càrrecs i s'enfortirà la funció inspectora d'aquest òrgan. ANTONI CASTELLS, conseller d'Economia "Amb aquestes mesures es pot repetir un cas Palau? No. Ara, es poden produir altres casos? Sí, perquè els delinqüents tenen l'habilitat d'esquivar les normes. Però intentarem que no passi." Els tres consellers proposaran al Govern que en les properes setmanes s'aprovin els canvis legals i normatius per fer efectives les 16 mesures.