JANET SANZ, regidora de l'àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat "El que volem, per tant, és intentar donar resposta en aquestes zones on hi ha una saturació i on el veí o la veïna sí que tenen aquesta sensació que no poden recuperar o no poden usar l'espai públic i alhora doncs intentar que això no afecti bona part del nostre territori on no existeix aquest problema."

L’Ajuntament ha encarregat a la Comissió Tècnica de Terrasses una proposta de modificació de l’actual ordenança “amb l’objectiu de fer compatible l’encaix entre l’activitat econòmica vinculada a l’espai públic i els usos ciutadans“. Segons el govern de Barcelona en Comú, l’Ordenança de terrasses aprovada l’any passat “no va comptar amb una planificació adequada de la seva aplicació ni de la participació ciutadana necessària i ha generat la disconformitat dels agents afectats”.

L’actual Ordenança de terrasses va ser impulsada per l’anterior govern. Va entrar en vigor l’1 de gener de 2014, tot i que va ser un any després quan es va forçar el compliment de les distàncies que aquestes havien de mantenir respecte dels edificis i el mobiliari urbà per facilitar el pas dels vianants. Aquest punt, que suposava per a molts establiments reduir el nombre de taules i cadires, va provocar les queixes del Gremi de Restauradors, que en van demanar una moratòria i fins i tot van decidir impugnar la mesura. Finalment, el juliol passat, el Ple municipal va acordar revisar l’ordenança. Des de l’entrada en vigor de la nova ordenança al gener de 2014 i fins al 30 de juny de 2015, es van realitzar prop de 7.000 inspeccions a terrasses, que han derivat en 199 sancions i 900 ordres de retirada d’elements de l’espai públic.

Consens i més agilitat en la gestió de llicències

La mesura de govern anunciada avui és un pas més per arribar a la modificació d’aquesta ordenança. A més d’encarregar-ne la redacció i suspendre les sancions durant un any, el govern també insta la Comissió Tècnica revisar les taxes que s’apliquen a les terrasses amb l’objectiu d’equilibrar-les amb el preu d’altres ocupacions de l’espai públic. La mesura també demana simplificar els processos de tramitació i accelerar l’aprovació d’ordenacions singulars afavorint processos participatius específics. És a dir, que la regulació general de les terrasses al conjunt de la ciutat es pugui adaptar en determinades zones amb voreres especials o distribucions peculiars.

El govern municipal també vol agilitzar la resolució de totes les llicències de terrasses pendents de tramitar o renovar. A 1 de gener de 2015 n’hi havia 3.954, de les quals 564 ja s’havien adaptat a la normativa actual i 803 es trobaven en una ordenació singular o disposició prèvia previstes per l’ordenança. Per tant, hi ha 2.587 llicències en què cal adaptar a la normativa. També n’hi havia 408 en situació de morositat.

El consistori vol incorporar a la Comissió Tècnica representants veïnals i tècnics municipals de mobilitat i residus, que se sumarien als de l’Ajuntament, del sector i de la FAVB que actualment la conformen. En la mateixa línia, el govern municipal vol potenciar la participació de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà.

El Gremi de Restauració, satisfet amb la mesura

Per la seva banda, el Gremi de Restauració s’ha mostrat satisfet amb la mesura i ha respost engegant un procés participatiu amb els empresaris del sector. L’objectiu és recollir les seves demandes i opinions perquè es puguin tenir en compte en la redacció de la nova ordenança. Un material de reflexió que se suma al conjunt de propostes que els serveis jurídics i tècnics del Gremi van elaborar arran de les visites realitzades a locals durant el 2014 i que ja van traslladar a l’Ajuntament. El Gremi considera que cal arribar a un “acord transversal i de ciutat al voltant de les terrasses” i per això també ha iniciat una ronda de contactes amb els diferents grups municipals.