(EFE) Barcelona és la ciutat amb l‘habitatge nou més car d’Espanya i supera per primera vegada la barrera dels 5.000 €/m², al davant de Madrid (4.269 €/m²) i de Sant Sebastià (4.185 €/m²). Són dades del mes de juny de la Societat de Taxació, ST. En concret, la ciutat va registrar el preu mitjà més elevat, 5.047 €/m², un 5,9 % més que fa un any.

El preu mitjà de l’habitatge nou al conjunt de Catalunya és també el més elevat de tot Espanya i s’ha situat a 4.473 €/m², quan el segon trimestre del 2022 era de 4.224 €/m².

Moderació de preus

Tot plegat, en un entorn de moderació de l’increment del preu de l’habitatge nou a Espanya, que malgrat va créixer un 6,4 % , fins als 2.809 €/m², encara està per sota dels nivells màxims que es van assolir a finals de 2007 (2.905 €/m²).

En l’acumulat del semestre, l’increment de preus al conjunt d’es va moderar al 2,8 %, en comparació del 3,4 % anterior. Amb aquestes dades, ST preveu que durant la segona meitat de l’any es continuï moderant l’augment del preu de l’habitatge nou, i la seva projecció per al tercer trimestre del 2023 és d’un increment interanual del 5,7 % i, per al quart, del 5,2 %.

Poca oferta nova i augment dels preus de la construcció

La directora d’Institucions i Grans Comptes la Societat de Taxació, Consuelo Villanueva, atribueix aquest increment en el preu de l’habitatge nou a l’escassetat d’oferta nova davant de la demanda. A més, hi influeixen els elevats costos de construcció —que van pujar al juny un 8,1 % —, el preu de les matèries primeres i la manca de mà d’obra. El perfil de comprador de l’habitatge nou respon a usuaris solvents i a una demanda estrangera en augment, bé per a ús particular o bé com a inversió, per la qual cosa estaria absorbint sense grans dificultats el poc producte que surt al mercat.