(ACN) El servei d’Aerobús de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha transportat aquests mesos de juny i juliol un total de 933.872 usuaris, xifra que representa el 90 % del volum de passatgers que hi havia el 2019, abans de la pandèmia. Aquest és el segon estiu que el servei es presta ininterrompudament durant 24 hores al dia entre l’Aeroport del Prat i el centre de Barcelona, i viceversa.

Si es compara amb els registres del 2021, any encara marcat per les restriccions de la covid, el volum de passatgers ha crescut un 300 %. Segons les dades fetes públiques per l’AMB aquest dijous, el servei transporta 15.000 persones diàriament. Del total de viatgers de l’aeroport, un 12 % es desplacen amb aquest bus.

Dilluns, divendres i diumenge, els dies amb més usuaris

La franja horària de 4.15 a 6 de la matinada és la que té més èxit en horari nocturn, malgrat que la demanda depèn del nombre de vols que hi hagi cada dia de la setmana. Aquesta tendència es deu a la gran quantitat de vols que hi ha a primera hora del matí. I els dies amb més vols, i per tant amb més usuaris de l’aerobús, són els dilluns, divendres i diumenges.

Hotels i restaurants de Barcelona preveuen ocupacions del 80-90 % respecte a l’estiu del 2019

Un servei amb una puntuació molt alta

Els usuaris enquestats atorguen a l’Aerobús una puntuació de 8,9 sobre 10, la nota més alta de tots els sondejos des que el servei es va instaurar el 2002. La freqüència i la connectivitat amb la xarxa wifi i els endolls USB, són els aspectes més ben valorats pels viatgers.