Persones discapacitat intel·lectual s'incorporen Ajuntament

L’Ajuntament de Barcelona incorpora a la seva plantilla 27 persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual. Aquest dijous se’ls ha donat la benvinguda amb un acte al Saló de Cent del consistori. Treballaran a l’Ajuntament com a ajudants de serveis auxiliars després d’aprovar la primera convocatòria d’oposicions per a persones amb discapacitat intel·lectual, creada per la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

L’Ajuntament ha rebut prop d’un miler de sol·licituds, i amb aquesta convocatòria treballa per contribuir a tres dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), entre els quals hi ha el treball digne i la justícia social. Hi han pogut participar aquelles persones que tenen almenys un 33 % de grau de discapacitat i un 25 % de discapacitat intel·lectual. Per fer-ho possible, el procés s’ha organitzat amb un treball transversal dissenyat amb metodologies innovadores en totes les fases del procés: la identificació dels nous llocs de treball, el procediment de selecció i la incorporació als llocs de treball, amb innovacions metodològiques.

Nova categoria laboral: ajudant de serveis auxiliars

L’Ajuntament ha llançat, per primera vegada, una convocatòria específica i adaptada que va més enllà dels habituals torns de reserva per a persones amb discapacitat per a les quals s’ha creat una nova categoria laboral específica. Des de l’IMPD i la Gerència preparen diferents convocatòries, la primera de les quals ja ha finalitzat, fins a arribar a un total de 58 llocs de treball de nova creació.

La creació de la nova categoria ha estat clau per adaptar les funcions i dels llocs de treball que es desenvoluparan. Els nous professionals integren un grup de persones molt heterogeni, de manera que s’han fet entrevistes per valorar per a quin lloc de treball és idònia cada persona. Les funcions dels nous treballadors seran tasques de suport en diferents serveis i departaments, com per exemple classificar i distribuir correspondència; fer tasques bàsiques de manteniment de les instal·lacions; fotocopiar, escanejar i arxivar documents o col·laborar en la gestió de residus i el reciclatge.