Tècnics municipals estan revisant aquests dies l’estat dels metalls, els punts d’unió i les fissures dels ‘Mistos’, l’escultura icònica de Claes Oldenburg situada a l’avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer, a la Vall d’Hebron. La Direcció de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona està fent aquests treballs previs per avaluar el tipus de restauració necessària, el cost i el calendari dels treballs.

L’obra, inaugurada el 1992, ha estat repintada diverses vegades els darrers anys. L’exposició del monument al sol i la pluja provoca la degradació de la resina i l’esmalt de poliuretà que li dona color. A més també s’oxiden els elements metàl·lics, que alhora afavoreixen l‘aparició d’esquerdes i fractures.

Una icona del pop art a la Vall d’Hebron

Els ‘Mistos’ és una de les obres més destacades de l’escultor i dissenyador nord-americà Claes Oldenburg i la seva esposa Coosje van Bruggen. Va ser un encàrrec de l’Ajuntament amb motiu dels Jocs Olímpics del 92 i va tenir un cost de 57 milions de pessetes (uns 340.000 euros).

La figura principal representa una capsa de llumins oberta amb cinc mistos a l’interior. El més elevat, que figura estar encès, arriba gairebé als 20 metres d’alçària. Al voltant de la capsa hi ha cinc elements més dispersos, com si s’haguessin llençat a l’atzar. Segons algunes interpretacions, el llumí encès podria fer referència a la flama olímpica o podria estar al·ludint la societat de consum, que s’esgota tan ràpidament com un misto.