Aquest llibre, 'El Carmel 30 anys de progrés. Un barri de gent lluitadora', presenta un balanç de les transformacions del Carmel en democràcia. És la continuació d'un altre llibre 'El Carmel ignorat', de l'historiador Lluís Bou. Així ens ho explica l'autor, el periodista Rafael Prades. Afegeix que l'obra presenta entrevistes, articles teòrics i aportacions de gent vinculada amb el barri amb l'objectiu d'explicar el passat, el present i el futur que presumiblement li espera al Carmel. Un futur que, segons Prades, passa per seguir millorant la comunicació interna de la zona, eradicar l'infrahabitatge i potenciar l'educació i la integració dels immigrants. RAFAEL PRADES, autor del llibre "Combatre el fracàs escolar, integrar les persones que han vingut d'altres països i d'altres cultures. Guanyar aquest futur. Diguem-ne que signifiqui més ocupació, que signifiqui més cultura. Jo crec que el Carmel es juga, com tants altres barris, el seu futur...". El llibre ha estat editat per l'Agència del Carmel, l'ens encarregat de promocionar el barri des que fa sis anys es va produir l'esvoranc a causa de les obres de la Línia 5 del metro. Expliquen que la fortalesa dels veïns, el convenciment de l'Ajuntament i la feina dels tècnics han estat clau per posar al dia un barri que s'ha normalitzat amb l'arribada del metro. ORIOL BONET, director de l'Agència del Carmel "El barri del Carmel que tenim avui és el resultat de molta feina, durant molts anys, de molt convenciment polític, de molta feina tècnica, amb molts tècnics que han treballat moltes hores i molta inversió pública". Els veïns que fa més temps que viuen al Carmel expliquen que el barri ha canviat molt d'uns anys ençà. JUAN, veí "En cuanto yo vine aquí en aquellos años no había autobuses había que ir a todos los sitios andando". ADORACIÓN, veïna "Aquí no había nada, íbamos a comprar a la plaza de Ibiza allí a Horta". Els carmelencs consideren que fan falta més millores i que els avenços tenen conseqüències negatives com l'encariment del preu dels productes i la pèrdua de personalitat del barri. Tot i això, valoren positivament les transformacions que hi ha hagut en els darrers anys.