‘Un tret al cap’ és una història protagonitzada per tres dones. Emma Vilarasau encarna una periodista en crisi que acaba de perdre la feina. Viu amb la seva germana (Imma Colomer), una dona que ha tingut una vida dura però que sap treure importància a qualsevol problema. El tercer personatge és una noia a qui també han acomiadat (Mar Ulldemolins), però d’una empresa alimentària a la qual vol denunciar per males pràctiques. I proposa a la periodista que escrigui un article sobre el tema.

Pau Miró, autor i director, ha abocat a l’obra tot un seguit de preocupacions sobre ètica i periodisme que semblen més pròpies d’un professional en actiu: precarietat la boral,  tendència a convertir la informació en entreteniment, autocensura… Com a curiositat, es pot dir que el procés de producció va incloure una xerrada de quatre hores de l’equip artístic amb la veterana periodista Rosa Maria Calaf. De fet, el guió està inspirat en fets reals. ‘Un tret al cap’ es representa a la Beckett fins al 30 de juliol.