Durant el festival, diversos espais de la ciutat acullen milongues però també s’han programat conferències i fins i tot una classe de tango per a principiants. El Barcelona Gardel Buenos Aires culminarà el 30 de juliol ala Nit del Tango, en el marc del Festival Grec.