Les petites iniciatives ciutadanes són les que mouen i canvien la ciutat. Això és el que demostra el llibre ‘Reinventant Barcelona’. En les seves pàgines s’expliquen 300 exemples de negocis i projectes que evidencien un canvi en el comportament dels ciutadans, tant en l’àmbit econòmic, el social com el cultural. Des de Labrand, la consultora que ha analitzat els casos, asseguren que tot i que “encara són iniciatives minoritàries, són l’expressió de canvis incipients de comportament que seran predominants en els propers anys”.

Emprenedors socials

El llibre conclou que l’emprenedoria no és una moda passatgera sinó que a poc a poc es va imposant com a model de negoci. Sobretot, s’estenen els projectes que donen tanta importancia als beneficis econòmics com als socials. També s’ha observat un retorn als petits negocis i de proximitat. Així doncs, han resorgit els projectes d’artesania i la filosofia de “fes-t’ho tu mateix”. També ha aparegut un nou tipus de comerç en què es venen aliments a granel per estalviar en envasos i embolcalls i adaptar-se a les necessitats del comprador.

Ciutat creativa

Una altra tendència que arrelat a la ciutat és una revaloració de la creativitat. S’han observat diverses iniciatives que volen treure suc del talent barceloní.

Col·laboració dins i fora de la xarxa

La filosofia col·laborativa del 2.0 i les xarxes socials ha traspassat la pantalla de l’ordinador i s’ha traduït en un model de col·laboració i convivència entre ciutadans.

Esperit de barri

Els veïns cada cop tenen més sentiment d’orgull de pertinença al barri. Aquest fenomen s’ha observat en totes les zones de la ciutat, no només als que tenen més tradició veïnal.