L’equip de BTV que ha seguit aquesta “flash mob” artística n’ha volgut resumir el procés en un minut. L’ha accelerat! Els organitzadors de Wallpeople (o mur de la gent) animaven la gent mitjançant internet a portar una o més fotografies i enganxar-les en aquest mur del Raval i formar un collage de fragments visuals.