Fins al 7 de febrer es pot visitar a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona l’exposició “Els números i la humanitat”. El comissari i catedràtic Javier Tejada ha destacat tant el caràcter divulgatiu i científic de la mostra com el seu paper social i cultural. Vint panells, 250 vinyetes i quatre projectors mostren en temps real els números que van registrant 40 comptadors. Aquestes xifres quantifiquen en àmbit mundial aspectes com els naixements, les morts, l’aigua i l’energia consumides, la mobilitat, la pol·lució ambiental, les condicions atmosfèriques, l’alfabetització infantil o la pobresa.

Els números van aparèixer fa 5.000 anys i, segons Tejada, van suposar “la primera gran revolució de la ment humana”.  A partir d’aquí van sorgir les operacions i l’aritmètica que, segons el catedràtic de la UB, constitueixen “el vestíbul d’entrada al temple de la ciència, que és on s’acumula tot el coneixement humà”.

L’exposició “Els números i la humanitat” ha estat finançada majoritàriament per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT)  i té el suport de diverses empreses i institucions  com l’Ajuntament de Barcelona.