EULÀLIA BENITO, directora de la Coral Jesús Maria de Sant Gervasi "Va molt bé cantar aquí al districte perquè coneixes les altres corals del barri i cada any ens anem més o menys trobant els mateixos i llavors comproves també la tasca que han fet durant l'any, tota la feina que hem anat fent i alhora també nosaltres podem mostrar la feina que hem fet nosaltres i és una cosa com bastant familiar. Volem fer una mica de tot, una mica variat i música tradicional de casa, d'aquí, de Catalunya, i alhora música d'arreu del món." IMMA CASAS, directora del Centre Cívic Pere Pruna "Fa nou anys el districte de Sarrià - Sant Gervasi s'adona que al districte hi ha molts cors, però que aquests cors no fan cap activitat conjunta. Arran d'això es crea la Taula de Cors del districte i aquesta Taula de Cors decideix fer una activitat a l'any. Aquest acte es diu Primavera Coral. Enguany hem fet la commemoració de l'Any Espriu i cada dia durant els sis dies d'actuacions, els cors que actuen aquell dia, tots els cantaires interpreten la mateixa cançó, que és 'Senyor Sant Jordi', és un poema de Salvador Espriu musicat per Francesc Vila."