La primera mostra s’inaugurarà el març i aprofundirà en els esdeveniments que van ocórrer durant el 1979, una data ben normal, que anirà lligant successos internacionals i de caire més local.