L'anglès continua sent l'assignatura pendent. L'informe dóna a Espanya un aprovat just, amb una nota de 5 i mig i la situa en la posició divuitena del rànquing mundial. A la capçalera de la classificació hi ha els països nòrdics. Espanya es col·loca un lloc per davant de Portugal i, a diferència de l'any passat, més amunt que França i Itàlia. XAVIER MARTÍ, responsable de Comunicació EF Education First "Els joves accedeixen a l'educació en anglès abans, hi ha hagut polítiques per invertir que joves surtin a l'estranger i aixó ha fet millorar la posició. És clau promoure el multilingüisme cultural. No només es tracta d'educar i anar a classe, també sortir a l'estranger, llegir en anglès, notícies en anglès que no es doblin pel·lis." Si analitzem les xifres per comunitats autònomes, Catalunya es troba en la vuitena posició del rànquing. El País Basc, amb un nivell molt més elevat que la resta, i Navarra encapçalen la llista. Segons aquest estudi, Barcelona és la segona ciutat amb millor nivell d'anglès a Espanya, mig punt per darrere de Madrid.

L’English Proficiency Index (EF EPI) avalua el coneixement d’anglès d’un milió i mig de persones adultes procedents de diferents països d’arreu del món. L’edició d’aquest 2012 presenta Espanya amb un nivell mitjà, però per davant d’altres països mediterranis, com França o Itàlia. A la capçalera de la llista es troben els països nòrdics.

Si analitzem les xifres per comunitats autònomes, Catalunya es troba en la vuitena posició del rànquing. El País Basc, amb un nivell molt més elevat que la resta, i Navarra encapçalen la llista. Extremadura és a la cua.

Alguns dels resultats més rellevants de l’informe EF EPI conclouen que un major nivell d’anglès està vinculat amb un major nivell d’ingressos, ja que això implica més exportacions i un entorn més favorable per als negocis i la innovació empresarial.

A més, segons l’estudi, les dones parlen millor anglès que els homes a quasi tots els països i el grup d’edat amb més coneixements és el comprès entre els 25 i 35 anys. Malgrat això també s’apunta que aquests joves acaben els estudis secundaris amb mancances importants que els permetin introduir-se al món laboral i han de seguir ampliant els coneixements.

Una altra de les conclusions és que l’ús d’Internet afavoreix l’aprenentatge d’anglès, així com els negocis a l’estranger. Els sectors empresarials on es detecta nivell més alt d’anglès són el turisme i els serveis de consultoria i, on menys, hi ha és dins de sectors d’àmbit nacional.

El inglés es un componente clave para el bienestar
económico, tanto desde un punto de vista nacional
como individual. Un mejor nivel de inglés está
vinculado a un mayor nivel de ingresos, así como a
más exportaciones, a un entorno más favorable para
los negocios y a una mayor innovación.
• La comunicación favorece el aprendizaje del inglés.
Las personas que hacen negocios en el extranjero,
que trabajan en entornos multinacionales o que usan
internet ya hablan inglés.
• Para ofrecer una educación de alto nivel de inglés
en las escuelas se necesita una buena planificación,
una correcta definición de objetivos y una inversión
adecuada.
• Las mujeres hablan inglés mejor que los hombres a
nivel mundial y en casi todos los países.
• Los jóvenes profesionales con edades de entre 25 y
35 años, son el grupo que mejor habla inglés. Estos
profesionales necesitan el inglés para desenvolverse
en un entorno de trabajo moderno. En muchos
casos, tras finalizar la educación secundaria, los
estudiantes no poseen un nivel de inglés suficiente
para trabajar con eficacia en dicho entorno laboral.
• Los sectores en los que se aprecia un mejor nivel de
inglés son aquellos con un ámbito global, como el
del turismo y los servicios de consultoría. En cambio,
es en los sectores de alcance nacional en los que
encontramos los trabajadores que presentan un nivel
de inglés más bajo.
• El nivel de inglés en Europa es el mejor en
comparación con las otras zonas, pero algunos
países europeos deben dirigir mayores esfuerzos
a la educación del idioma si quieren seguir siendo
competitivos frente a los países vecinos.
• A pesar de contar con algunos de los mejores
sistemas educativos del mundo, en los países
asiáticos no se consigue que los niños alcanzen un
nivel de inglés alto. Los países en los que el inglés es
idioma oficial sólo tienen un nivel ligeramente superior
al de los demás países de la región.
• El nivel de inglés en Oriente Medio, el Norte
de África, Centroamérica y Sudamérica es
uniformemente bajo, a pesar de las inversiones
razonables realizadas en educación.
• Emigrar a un país de habla inglesa no garantiza llegar
a dominar el idioma. El nivel educativo general y
los conocimientos de inglés que se tienen antes de
emigrar, así como el acceso a la educación después
de la llegada al nuevo país, parecen ser factores
mitigantes clave.