BTV serà pionera a donar les dades setmanals de les energies meteorenovables que s’enregistren a Barcelona.

L’associació Ecoserveis, a través del projecte europeu EnergizAIR, facilita els percentatges d’energia solar fotovoltaica, solar tèrmica i eòlica que han permès, en aquelles llars barcelonines que tenen una instal·lació adequada, nodrir d’energia les necessitats domèstiques.

Els meteoròlegs explicaran cada divendres aquesta informació dins l’espai d”El temps’. Un exemple: gràcies a l’energia solar fotovoltaica es va poder cobrir, durant la setmana del 22 al 28 de gener, fins al 87% de les necessitats d’energia elèctrica d’aquelles famílies amb una una instal·lació FV estàndard. Això els va permetre fer funcionar la cuina i els electrodomèstics de manera eficient.

La mateixa setmana es van cobrir el 62% de les necessitats d’energia solar tèrmica, és a dir, la que genera aigua calenta, i això significa que les famílies que tenen una instal·lació adequada van estalviar-se 3,63 m3 de gas natural.

La tercera variable a tenir en compte és l’energia eòlica que es genera als diferents parcs del país. Durant la mateixa setmana es va produir prou electricitat com per abastir 1.547.000 llars, fet que suposa el 53% del total de Catalunya.